Інтелектуальне право

Інтелектуальне право в Україні знаходиться на початковому етапі розвитку. Ефективність органів державної влади в області контролю за захистом прав інтелектуальної власності все ще не досягли того рівня, який би дозволив бути впевненим в захищеності своїх прав без використання кваліфікованої юридичної захисту інтересів із залученням фахівців з практичним досвідом, здатних кваліфіковано підготувати та направити відповідний пакет документів до контролюючих державних органів та відповідно відстояти інтереси клієнта.

Компанія «Булах та партнери» в змозі взяти на себе відповідальність по довгостроковому захисту прав інтелектуальної власності клієнта (немайнові особисті права захищаються безстроково). Разом з тим, наші спеціалісти постійно відстежують внесені зміни до законодавства, а також судові прецеденти в даній галузі права.

Комплекс послуг, що надаються в рамках практики інтелектуального та авторського права дозволяє захистити права, як один з найбільш цінних активів Клієнта - інтелектуальну власність та бренд. Ми надаємо наступні послуги: